Triển lãm ASIAWATER lần thứ 11 tại Malaysia

Thời gian diễn ra Triển Lãm: Từ ngày 30.11.2020 đến ngày 02.12.202

Địa chỉ: Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia

Đơn vị tổ chức: ASIAWATER

Triển lãm ngành nước lần thứ 11 tại Malaysia

UBM Malaysia tự hào giới thiệu ASIAWATER 2020; loạt mới nhất của sự kiện nước & nước thải hàng đầu ở châu Á. Triển lãm lần  thứ 11 này cung cấp một cơ hội thương mại cho các bên liên quan thuộc mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp nước và nước thải  để nâng cao hoạt động kinh doanh của họ hơn nữa và tăng cường kết nối với nhau. Sẽ có hơn 18.000 chuyên gia là những nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, công ty cung cấp thiết bị, các công ty vận hành tưới tiêu, đại diện cho các cơ quan quản lý tài nguyên nước… từ 48 quốc gia  đến tham gia triển lãm.